Provozní řád | JezeroVojkovice

Provozní řád areálu

OTEVÍRACÍ DOBA PRO HOSTY AREÁLU JezeroVojkovice
DENNĚ 6:00 - 22:00 hod.

 

 • Vstupem do areálu nebo jeho součástí, souhlasíte s provozním řádem
 • Koupání v areálu JezeroVojkovice je na vlastní nebezpečí!
 • Parkování v areálu na ploše pod hlavní budou je zdarma
 • Rybářská lovná místa jsou přednostně pro rybáře
 • Opékat a grilovat je možné pouze na vyhrazených místech.
 • Vjezd do areálu, stanování, rybolov aj. se hradí v hotovosti v restauraci
 • Toalety a umývárna jsou v hlavní budově na straně k chatám
 • Nabrat pitnou vodu je možné v hlavní budově na straně k chatám

 

Návštěvníci areálu jsou povinni

 • Udržovat čistotu a pořádek, šetřit zařízení areálu a nahradit škodu vzniklou jejich zaviněním
 • Ukládat odpadky do odpadkových kontejnerů
 • Chovat se v areálu ukázněně a ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, nerušit nadměrným křikem anebo hlukem z rozhlasových přijímačů či jiných zdrojů
 • Používat vodu ze zdrojů k tomu určených a způsobem na těchto zdrojích označeným
 • Dbát pokynů a příkazů dozorčích orgánů správy areálu

 

Majitel nebo psovod psa, případně jiného zvířete je povinen

 • Po celou dobu mít psa pod svým vlivem a dohledem, ideálně na vodítku
 • Uklízet po svém psovi a používat k tomu odpadkové kontejnery
 • Nevenčit psa na vyznačených plážích, rybářských místech a místech určených pro hry a kempování
 • (viz interaktivní mapa na webu)

 

V areálu je zakázáno

 • Kouřit v zalesněných prostorách
 • Parkovat před závorami!
 • Používání člunů se spalovacím motorem
 • Přemisťování a poškozování zařízení areálu včetně porostů
 • Vjíždět do areálu všemi motorovými vozidly bez zaplacení (s výjimkou zásobování, služebních vozidel a IZS)
 • Vjiždět a vstupovat do areálu na koni nebo s koněm
 • Pobývat v prostoru hlavní pláže, restaurace a ubytování bez plavek a oblečení
 • Používání detektorů kovů bez předchozího souhlasu provozovatele areálu
 • Používání dronů na území a ve vzdušném prostoru areálu bez předchozího souhlasu provozovatele areálu
 • Fotografování a používání kamer pro KOMERČNÍ ÚČELY v celém areálu jezera je možné pouze po předchozí dohodě s provozovatelem areálu

 

Důležité kontakty

112 Tísňová linka | 155 Záchranná služba | 150 Hasičský záchranný sbor | 158 Policie České republiky

Aktualizace: 6.8.2023 | Vždy platí aktualizovaný řád na těchto webových stránkách bez ohledu na aktuálnost informačních tabulí. Informační tabule jsou vybaveny QR kódy, které odkazují na tyto webové stránky a kde má uživatel možnost seznámit se s aktuální verzí. Wi-Fi připojení je v objektu restaurace zdarma.

JezeroVojkovice

Kontaktujte nás

Vojkovice 169 | 277 44 Vojkovice

info@jezerovojkovice.cz

+420 724 102 127

Chat on WhatsApp

Sdílejte s námi

Partneři