Zajímavosti | JezeroVojkovice

Zvířátka kolem nás

Rozhodně doporučujeme dávat pozor v lese a na loukách kolem jezera, protože můžete spatřit Divokého čuníka, Zajíce (na malé zajíčky nesahat, i když vypadají jako plyšoví) nebo bystrou Lišku s Ježkem. I proto žádáme "pejskaře", aby měli své mazlíčky stále pod vlivem, ideálně na vodítku a to při procházkách kolem jezera, v lesích a na loukách - děkujeme za ohleduplnost :) 

Nemůžeme opomenout ani další kamarády z přírody jako Roháče nebo Májku (hlavně na jaře a v létě) a Vážku.

ps: káždý název je zároveň odkaz na Wikipedii, kde se dozvíte spoustu informací a můžete ji i finančně podpořit ;)

Vodní ptactvo & ptactvo

Photo by Markéta Sousedíková Samozřejmě i zde najdete něco jiného, než jen ryby :) Každoročně se k nám vrací Labutě, Kachny divoké a Lysky Černé aby zde měli mladé. Nejsou však sami a v posledních letech se pravidelně vrací i Volavky Popelavé nebo Husice Nilské.

Kromě těchto jsou zde pravidelnými hosty Jiřičky, Konipásci, Žlůva, Dudek nebo Sojka s Datlem. Nemůžeme však zapomenout ani na Bažanta, který se vám asi nejčastěji bude plést pod kola auta :)

Za tyto hezké fotografie z naší lokality děkujeme fotografce Markétě Sousedíkové |marketa-photo.com|

Rybolov

2023 Zatím největší zdokumentovaný Sumec v naší vodě je 230 cm dlouhý, byli zde chyceni dva o podobné délce a oba vráceni do vody :)
Další hezkou zajímavostí jsou zdejší Škeble rybničné, které často nahmatáte nohou u dna. Na hladině se pak občas pohupují Plovatky bahenní.
K rybím obyvatelům patří ještě Štika, Úhoř, Cejn, Lín, Kapr, Úhoř a Amur :)

JezeroVojkovice jako filmová lokace

Před námi - 2000/2001 - Scény pro film Příběh rytíře / IMDB.com

2008/2013 Scény pro seriál Vyprávěj, ČT / IMDB.com

2013 - Scény pro seriál První republika, první série, ČT / IMDB.com

2014 - Scény pro film Die Himmelsleiter, MIA Film / IMDB.com

2015 - Scény pro film Magdalina, K-INTERNATIONAL / IMDB.com

2016 - Scény pro seriál První republika, druhá série, ČT / IMDB.com

2018 - Scény seriálu Soumrak templářů, HBO / IMDB.com

2021 - Scény fantasy seriálu (zatím nelze zveřejnit), Amazon

2022 - Scény seriálu 1. Mise, GoodTV / IMDB.com

2023 - Scény k drama filmu Hagen, Wilma-Film / IMDB.com

2023 - Scény historického filmu (zatím nelze zveřejnit), Wilma-Film

JezeroVojkovice

Kontaktujte nás

Vojkovice 169 | 277 44 Vojkovice

info@jezerovojkovice.cz

+420 724 102 127

Chat on WhatsApp

Sdílejte s námi

Partneři