Vítáme Vás na této stránce věnované Vašim nejčastějším dotazům, ze kterých jsme pro Vás sestavili následující souhrn odpovědí.

Slovo úvodem

Vstupem či vjezdem do areálu Jezero Vojkovice souhlasíte s následujícími podmínkami, které se zavazujete dodržovat. Vždy dbejte dodržování platného právního řádu České republiky a zde stanovených podmínek tak, abyste svým chováním nepoškodili sebe či další osoby nebo majetek. Věříme, že se nám díky tomu společným úsilím podaří pro Vás návštěvníky vytvořit příjemné místo k relaxaci a odpočinku, kam se vždy budete rádi vracet!

Parkování a vjezd

Jak je to v areálu s parkováním?

V areálu je možnost bezplatného parkování na vyhrazených odstavných plochách.

V areálu jsou závory, jak se za ně dostanu autem?

Ano, část areálu je zabezpečena závorami z důvodu regulace automobilů u pláží. Také se nám tím podařilo zredukovat znečištění okolní přírody odpadky a jiné přestupky. Za závoru se lze dostat uhrazením poplatku 100 Kč platným na 24 hodin u pověřené osoby, která Vám vystaví doklad.

Koupání

Mohu se v areálu koupat?

Samozřejmě můžete a rádi Vás tady uvidíme. Zdejší voda je nezávadná a dlouhodobě bez sinic což svědčí o její čistotě. Při koupání dbejte samozřejmě svého bezpečí a případně i bezpečí svých dětí.

Koupili jsme dětem nafukovací člun, mohou jej použít?

Ano, lehátka, čluny a jiné bezmotorové „plavidla“ jsou zde pro rekreační účely povoleny. Z důvodu ochrany přírody i klidu návštěvníků nejsou povoleny spalovací motory.

Pejskaři

Mohu být v areálu se psem?

Ano, se svými čtyřnohými kamarády jste zde vítáni. Klademe však důraz na to, abyste drželi své mazlíčky v bezpečné vzdálenosti, ze které je budete schopni s jistotou přivolat, aby nedošlo k napadení jiného zvířete či člověka a také, abyste po svých mazlíčcích uklízeli.

Je pohyb v areálu se psem nějak omezen?

Váš pohyb s pejskem není nijak omezen. Doporučujeme však hlavně v letní sezóně, abyste brali ohled na stres psa a vyhýbali se s ním velké koncentraci lidí na jednom místě.

Agresivního, vystrašeného či špatně vychovaného psa, především štěňata doporučujeme udržovat na vodítku a případně s náhubkem.

Je nějaký poplatek za psa?

Ne, za Vašeho mazlíčka se neúčtují žádné poplatky.

Rybáři

Může se v areálu rybařit a za jakých podmínek?

Ano, můžete v areálu rybařit. Voda je částečně soukromá a částečně revírní. Dle místně platné písemné dohody mezi námi a příslušnou organizací Českého rybářského svazu – Kralupy nad Vltavou je rybaření povoleno po celé vodní ploše. Rybaření upravuje platný rybářský řád.

Jaký je to revír?

Je to mimopstruhový revír č. 411 175 Vltava 2B o velikosti 15 ha.

Mohu přijet s karavanem či bivakovat?

Ano, rybaření si můžete zpříjemnit pobytem v karavanu, stanu či bivaku. Vjezd karavanem se řídí poplatkem za vjezd automobilem.

Může mě v areálu kontrolovat rybářská stráž?

Ano, dle písemné dohody s místní organizací Českého rybářského svazu, pouze rybářská stráž místní organizace, která je řádně označena a představí se platným dokladem i odznakem je oprávněna Vás zkontrolovat.

Stanování

Může se v areálu stanovat?

Ano, můžete v areálu stanovat. Není však dovoleno stanovat na plážích a v jejich těsné blízkosti.

Jaký je poplatek za stanování?

Na sezónu 2014 byl nově stanoven regulační poplatek na 50 Kč za den.

Mohu si u vody rozdělat oheň?

Ne a to z důvodu ochrany přírody a možného šíření ohně. Je však povoleno používat gril, nádoby pro přenosné ohniště aj., které zabraňují přímému kontaktu ohně s přírodou a tím přispívají většímu bezpečí v areálu.

Je možné se někde osprchovat?

Ano, v hlavní budově jsou dostupné veřejné sprchy, toalety a umývárna. Apartmány mají své vlastní sociální zázemí.

Houbaření

Dá se v areálu houbařit?

Ano, i milovníci hub si zde přijdou na své. Lesíky v areálu se průběžně upravují pro dostupnost houbařů, ale správný houbař ví, kde hledat.

Odpadky

Kam s odpadky?

Razíme především praxi, která je běžná v zahraničí a to „Co si přivezu, také si odvezu.“ V případě delšího pobytu máte samozřejmě odpadků více, než zvládnete odvézt a pro tyto případy je u bistra sběrný box, do kterého můžete odpadky pečlivě zabalené v plastovém pytli zanechat. Pokud jste během svého pobytu hradili poplatek za vjezd automobilem či karavanem, máte tuto službu zahrnutou v ceně poplatku. Pokud ne, je zde zaveden manipulační poplatek 20 Kč za uložení 1 ks pytle s odpadky. Nemáte-li pytel na odpadky, můžete si jej vyžádat zdarma u obsluhy bistra, které se hradí poplatek za uložení odpadu.

Pořádaní akcí a oslav

Můžeme v areálu uspořádat oslavu?

Určitě můžete a to buď na vlastní pěst, nebo si necháte zprostředkovat jídlo i pití v zavedeném bistru. V obou případech je nutné předem si domluvit termín a podmínky konání oslavy. V minulých letech jsme zprostředkovali několik venkovních oslav narozenin, oslav hasičských sborů či rozluček se svobodou a naši klienti se rádi vracejí.

Chtěli bychom u Vás uspořádat větší akci, jak na to?

Neváhejte nás kontaktovat, a pokud bude Váš záměr v souladu s naší filosofií, určitě najdeme společnou cestu jak Váš plán uskutečnit! Vítáme jak koncerty, tak pořádání soutěží či setkání zájmových skupin aj. Pravidelně se u nás koná třeba setkání veteránů vojenské techniky a soutěže hasičských sborů.

Musíme Vás však upozornit, že zázemí areálu se zatím buduje a tak jsou možnosti zatím omezené na akce a oslavy konané pod širým nebem či párty stanem.

Naturisté

Doslechli jsme se, že je u Vás pláž pro naturisty, je to pravda?

Pláž pro naturisty zde vznikla již dávno a nevidíme důvod proč ji rušit či omezovat. Nachází se v klidné zadní levé části areálu a je volně přístupná komukoli z našich návštěvníků. Žádáme pouze naturisty, aby se mimo tuto pláž patřičně oděli, třeba do plavek.